Deventer-De ouderenorganisaties hebben het Deventer Ziekenhuis ook voor 2015-2016 het keurmerk seniorvriendelijk toegekend.

Door de vergrijzing maken ouderen, van 70 jaar of ouder, een steeds groter deel uit van de patiëntenpopulatie in ziekenhuizen. Ook hebben zij niet zelden meer dan 1 ziekte onder de leden, of zorgt een opname soms voor een achteruitgang van de gezondheid of het algemeen welbevinden.

15 kwaliteitsaspecten

De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG bedachten in 2012 een keurmerk voor ziekenhuizen om de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Zo’n ziekenhuis mag zich dan ‘seniorvriendelijk’ noemen. Vorig jaar werden de Nederlandse ziekenhuizen voor de 2e maal beoordeeld op 15 (aangescherpte) kwaliteitsaspecten. Gekeken werd o.a. naar de screening van patiënten op geriatrische problemen, de ziekenhuisbrede inzet van een geriatrisch team, de zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek, gebouwtechnische zaken, de voorlichting over medicatiegebruik – ook om heropname te voorkomen – en de borging van zorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Het Deventer Ziekenhuis scoort op al deze kwaliteitsaspecten hoog. Ook in het zorgbeleid van DZ krijgen ouderen speciale aandacht. Zo worden zij bijvoorbeeld bij een opname op de spoedpost, gescreend op specifieke ouderenproblemen. Zo nodig wordt de geriater ingeschakeld.

dz-logo