Deventer- De gemeente verlaagt het geluid op en in 70 woningen aan het Pothoofd. Dit onder andere naar aanleiding van een akoestisch onderzoek naar verkeerslawaai dat is gedaan bij de Schippersflat en andere woningen aan het Pothoofd. Het plan ligt na de zomervakantie zes weken ter inzage.

Geluidsarm asfalt en gevelisolatie

Op het Pothoofd zijn de klinkers vervangen voor geluidsarm asfalt. Onderzocht wordt met een bouwkundige opname of de huidige gevelconstructies genoeg geluidsisolerend zijn. Als dat niet het geval is, worden er geluidsisolerende voorzieningen aangebracht.

Wettelijke norm

Door het toepassen van gevelisolatie verbetert het woon- en leefklimaat in de woningen en wordt er voldaan aan de wettelijke norm.

Overleg met eigenaren

Met de vereniging van huiseigenaren van de Schippersflat is vooroverleg geweest. Zij staan positief tegenover de plannen. Na de inzageperiode worden alle eigenaren individueel benaderd.

Subsidie uitvoeringskosten

De kosten van de geluidswerende maatregelen worden vergoed door het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de gemeente Deventer.