Deventer- Mayhill Vastgoed bv (de heer Meibergen) en de gemeente Deventer hebben geprobeerd via mediation een oplossing te vinden voor hun geschil in zake kamerverhuur voor het pand Kamperstraat 12-14 in Deventer. In gezamenlijk overleg is besloten de mediation te beëindigen omdat een oplossing niet mogelijk is gebleken.

Bergweide

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten aan de gemeenteraad. Bekijk de bijbehorende raadsmededeling en de uitspraak van het beroep. Meer informatie vindt u ook onder Raadsmededeling Motie Bergweide 2.0.

Partijen hebben afgesproken geen verdere inhoudelijke mededelingen te doen over de mediation.

Het geschil zal in november door de Raad van State worden behandeld.