Deventer-Op 28 augustus kondigde Carinova het voornemen aan om de huishoudelijke hulp activiteiten per 1 januari 2015 in het gehele werkgebied te beëindigen. In de periode daarna is er intensief overleg geweest met gemeenten om de continuïteit van dienstverlening en werkgelegenheid zoveel mogelijk veilig te stellen. Daarbij heeft Carinova altijd aangegeven dat als er nieuwe ontwikkelingen zijn deze meegenomen worden in de besluitvorming. Recente ontwikkelingen (toeslag en minder bezuinigingen overheid) bieden nu meer mogelijkheden. Naast de beëindiging van de huishoudelijke hulp activiteiten (Carinova Wmo diensten) en de overdracht naar een andere partij is ook nauwere samenwerking met een andere partij een optie.

 

Nieuwe ontwikkelingen

Aanleiding zijn de ontwikkelingen op nationaal en gemeentelijk niveau die nu snel verlopen. Op initiatief van minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn vond op zaterdag 13 september overleg plaats met ActiZ en gemeenten over de extra toelage voor de hulp bij het huishouden. Deze toeslag, verrassend genoemd in de troonrede, is een uitwerking van het voorstel van ActiZ voor de introductie van dienstencheques. Met de invoering van de dienstencheques wil de overheid zoveel mogelijk gedwongen ontslagen voorkomen. Daarnaast zal er in 2015 door de overheid  minder bezuinigd gaan worden.

 

Carinova stelt een beslissing over de beëindiging van haar huishoudelijke hulp activiteiten en eventuele overname door een andere partij tot 27 oktober uit. En daarmee wordt ook de  eventuele collectieve ontslagaanvraag tot 27 oktober uitgesteld. Samen met alle betrokken partijen wil Carinova zorgvuldigheid betrachten in de te nemen stappen. Carinova wil er zeker van zijn alle mogelijke opties goed te hebben overwogen. De hoogste zorgvuldigheid rechtvaardigt een uitstel van het besluit gezien alle grote persoonlijke belangen van cliënten en medewerkers.

 

Carinova Wmo diensten

Johan Gerestein, voorzitter RvB: “Voor de toekomstige exploitatie zijn de nieuwe ontwikkelingen van groot belang en dienen nadrukkelijk te worden doorgerekend door partijen”. De voorzitter Raad van bestuur benadrukt dat het hier om de huishoudelijke hulp activiteiten gaat. “In de media wordt gesproken over Thuiszorg terwijl men Huishoudelijke Hulp bedoelt: De activiteiten op het gebied van Thuiszorg (Verpleging en Verzorging), Woonzorg en aanvullende diensten van Carinova gaan gewoon door en vormen geen onderdeel van deze discussie. In de verpleging en verzorging bij onze cliënten thuis en in de woonzorgcentra verandert dus niets. Zij vallen nu niet onder de Wmo diensten BV. Ik realiseer me dat dit voor medewerkers huishoudelijke hulp en cliënten onzekere tijden zijn. We stellen alles in het werk om zo snel mogelijk uitsluitsel te kunnen geven. De ontwikkelingen volgen elkaar nu zo snel op dat we daarvoor tijd willen nemen in het belang van medewerkers en cliënten.”

carinova