Deventer- Op de oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg wordt de komende tijd het groen aangepakt. De gemeente heeft € 35.000 subsidie ontvangen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om de komende 6 jaar werkzaamheden uit te voeren. Deze week wordt er al gestart met de werkzaamheden.

Het Groenbedrijf en Stichting Natuur Anders werken samen aan het onderhoud. Door het verbeteren van het groen, blijft de cultuurhistorische waarde behouden en komen de monumenten beter tot hun recht. Het onderhoud bestaat vooral uit het snoeien en het verzorgen van bomen.

Rijksmonument

De oude begraafplaats is een Rijksmonument en is in beheer bij Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer. Op de het oude gedeelte wordt al bijna 100 jaar niet meer begraven. De begraafplaats is iedere dag van 9.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek.