Deventer – Voor het eerst sinds lange tijd, daalt het aantal mensen in de bijstand (Wwb). Er stroomden meer mensen dan verwacht uit naar een baan. Deventer Werktalent slaagde erin om veel uitkeringsgerechtigden te matchen aan de vraag van de werkgever.

deventer 01

Dit blijkt uit de kwartaalrapportage Inkomen en re-integratie van team Kennis en Verkenning van de gemeente. Het college biedt de rapportage aan de gemeenteraad aan. In het 3e kwartaal daalde het aantal mensen met een Wwb-uitkering. Dit kwam vooral door de hoge uitstroom.

Verdubbeld

Wie zijn baan verliest, komt meestal eerst in de WW. Pas als de WW is beëindigd, ontstaat er eventueel recht op bijstand. Het aantal mensen dat na een WW-uitkering in de bijstand terecht komt, is landelijk in de afgelopen 5 jaar ruim verdubbeld: van bijna 14.000 (2008) naar een geschatte 34.000 personen in 2014.

Baan

De doelstelling om mensen aan een baan te helpen wordt ruimschoots gehaald. Landelijk gezien was er de afgelopen 4 maanden een daling van het aantal WW-jongeren met 10%. In onze arbeidsmarktregio is er sprake van een daling van 14%, gunstiger dan de landelijke ontwikkeling.

Zoekperiode

In het 3e kwartaal maakten minder mensen aanspraak op een uitkering. Dit komt deels doordat er minder mensen in de bijstand kwamen. Ook de zoekperiode die mensen krijgen droeg hier mogelijk aan bij. Voordat mensen een uitkering krijgen, moeten ze eerst 4 weken actief zelf op zoek naar een baan. Als ze in die tijd een baan vinden, hoeven ze geen aanspraak meer te maken op een uitkering.

Strenger

Deventer heeft nauwelijks maatregelen opgelegd aan mensen die zich niet voldoende inspanden om aan werk te komen. Datzelfde geldt voor de boetes. De inkomsten uit boetes en maatregelen bleven daardoor achter bij de eisen die het Rijk vooraf stelde.
Met ingang van 1 januari worden de regels strenger, door de invoering van de landelijke Participatiewet. De Wwb is één van de 3 regelingen die opgaan in de Participatiewet.