Deventer- Tijdens een bezoek aan de Ossenwaard door de crème de la crème van de sporenzoekers uit Nederland, zijn sporen gevonden van de Otter. Dit betekent dat de otter de Ossenwaard heeft ontdekt en dat is goed nieuws!

De Otter komt oorspronkelijk voor rondom de Nederlandse rivieren, meren, beken en moerassen. Door onder andere  vervuiling,  verkeer en jacht,  werd het voor de otter steeds moeilijker om te overleven in Nederland. Uiteindelijk is het prachtige dier sinds 1989 uitgestorven in ons land. Al snel daarna is gestart met het opnieuw uitzetten van otters  in de Nederlandse natuur. Er is vooral heel hard gewerkt aan schoner water, nieuwe natuurgebieden en verkeersmaatregelen. Dit werpt zijn vruchten af, want langzamerhand neemt de otterpopulatie weer toe.
Stichting IJssellandschap is er blij mee dat de otter nu ook de Ossenwaard heef ontdekt!  Het onderstreept ook dat de Ossenwaard zich ontwikkelt  tot een waardevol natuurgebied, dichtbij de stad, met bijzondere planten en dieren, waaronder ook al de bever.