Deventer – De Zandwetering bij Schalkhaar krijgt natuurvriendelijke oevers en een struinpad met een aantal hekken, overstapjes en bruggen. Er komen 2 waterbergingen; bij het Hagenvoorderbosje en tussen de Douwelerleide en de Wilhelminalaan. Op verzoek van landbouwbedrijven wordt de stromingsrichting van de Borgelerleide omgekeerd.

Dat staat in het inrichtingsplan voor de Zandwetering bij Schalkhaar. Het Waterschap Groot Salland  en de gemeente hebben het plan goedgekeurd. Het waterschap legt het plan vanaf 10 juni ter inzage.

Eisen en onderhoud

Het waterschap pakt de Zandwetering aan omdat de inrichting van de oevers niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast vraagt de verwachte klimaatverandering om meer ruimte voor water en wil het waterschap het gebied duurzamer en efficiënter onderhouden.

Mooi en belangrijk

De Zandwetering is van belang voor de aan- en afvoer van water voor de verschillende functies in het gebied zoals landbouw, stedelijk gebied en natuur. Bovendien is  de omgeving voor de inwoners van Deventer een prachtige plek. De afgelopen tijd hebben waterschap en gemeente samen met  belanghebbenden een plan gemaakt waarin de Zandwetering nog beter tot zijn recht komt.

Struinpad voor belangstellenden

Omwonenden gaven aan tegen intensieve recreatie langs de Zandwetering te zijn. Daar houdt het inrichtingsplan rekening mee. Langs de Zandwetering komt een struinpad zodat belangstellenden het gebied in kunnen. Honden zijn er niet toegestaan.

Vervolg

Het waterschap en de gemeente presenteren het plan tijdens een inloopavond op 11 juni in De Lindeboom. Vanaf 10 juni ligt het inrichtingsplan ter inzage via www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken reageren. Naar verwachting neemt het waterschap dit najaar een definitief besluit.