Deventer- Tijdens een vaartocht op een klassiek schip vertellen archeologen van Archeologie Deventer over onderzoek naar en langs de rivier de IJssel. Onderweg worden aan de hand van beeldmateriaal 5 korte presentaties gegeven over onder andere het ontstaan van de IJssel, de oeververbindingen en de scheepwerf van De Goede. Iedereen kan meevaren.

5 presentaties

De 1e presentatie gaat over het ontstaan van de IJssel en de grote gevolgen daarvan voor het omliggende landschap. De rivier was niet alleen een vaarroute maar ook een hindernis voor het wegverkeer.

De 2e presentatie gaat over de Deventer oeververbindingen die zich ontwikkelden van een veerpont tot een vaste brug en later zelfs een schipbrug.

De 3e presentatie gaat in op steenbakkers, weiden en landweren. Hoewel ze regelmatig onder water stonden, waren ook de uiterwaarden van belang voor de Deventer economie. Op de weiden graasden koeien en met de door de rivier afgezette klei werden stenen gebakken. Het belang van deze gebieden was zo groot, dat rond de weiden een verdedigingswerk, de landweer werd aangelegd.

Een 4e presentatie behandelt de scheepswerf van de Goede die enkele jaren geleden werd opgegraven. Naast de resten van de werf, kaapstanders en werfgebouwen werden ook tientallen stuks gereedschap gevonden.

De 5e en laatste presentatie gaat in op de ligging van de IJssel op de grens van verschillende territoria. Door deze ligging was de rivier eeuwenlang een strijdtoneel.

Schip, plaats & tijd

De lezingen vinden plaats aan boord van de UK76, 1 van de klassieke schepen die tijdens de Monumentendagen vaartochten verzorgen op de IJssel. De vaartocht duurt 3 kwartier en het vertrek is op elk heel uur. Vooraf kunt u aan de kade een kaartje kopen. Houd er wel rekening mee dat het aantal plaatsen beperkt is. Er wordt een kleine vergoeding voor de brandstofkosten gevraagd (€ 2 per volwassene).

Zaterdag 13 september vinden de lezingen plaats tussen 12.00 uur en 17.00 uur, zondag 14 september van 12.00 tot 16.00 uur.

Zaterdag is de laatste afvaart om 16.00 uur, zondag om 15.00 uur. Vertrek en aankomst zijn aan de Lage Wellekade.