Deventer- In 2014 is woningcorporatie Rentree uit Deventer een samenwerking aangegaan met Wolters Totaal Vastgoed Onderhoud en Bouwbedrijf Salverda om haar onderhoud op een andere manier te organiseren. Betere service en lagere kosten waren en zijn nog steeds het doel. Gezien de score op de Aedes Benchmark is ze daarin geslaagd.

Dit jaar verschijnt de Aedes Benchmark voor de tweede keer. In de Aedes Benchmark worden de prestaties van corporaties met elkaar vergeleken. Corporaties scoren op huurderstevredenheid, bedrijfslasten, onderhoudslasten en op betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.

Rentree houdt haar hoge score op huurderstevredenheid (gemiddeld een 7,7) en haar bedrijfslasten zijn met € 158 euro per woning gedaald ten opzichte van 2013.

Op onderhoudskosten scoort Rentree onder het landelijke gemiddelde. Dat is het gevolg van de samenwerking met Wolters Totaal Vastgoed Onderhoud en Bouwbedrijf Salverda. Onderhoudsprocessen zijn beter ingericht zodat onnodige kosten zoveel mogelijk kunnen worden vermeden.

Omdat Rentree in 2014 een volledig inkomensafhankelijke huurverhoging heeft doorgevoerd, is deze 0,1% hoger uitgekomen dan het landelijk gemiddelde. Als het gaat om de afname van de betaalbare woningvoorraad scoort Rentree hoger dan gemiddeld. Dat heeft te maken met de verkoop van de studentenwoningen aan DUWO. Daarmee blijven deze betaalbare woningen wel beschikbaar voor de doelgroep in Deventer, alleen behoren ze niet meer tot het bezit van Rentree. Rentree is blij met deze scores en ziet alleen maar aanleiding om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Wolters-matrix