Deventer – De rotondes bij het Deventer Ziekenhuis zijn in opdracht van de gemeente Deventer grondig onderzocht door Bono Traffic, zo meldt de fietserbond op hun website. De conclusie van het rapport is dat de veiligheid op de twee rotondes verbeterd kan worden met een aantal eenvoudige maatregelen.

Het rapport is nog in concept en zal de komende weken definitief gemaakt worden. De Fietsersbond is het eens met de aanbevelingen in het rapport zoals; verbeteren zichtrelatie tussen automobilisten en fietsers, verduidelijken van (tweerichting) fietspad door middel van rood asfalt en/of verhoogde ligging, mogelijkheid onderzoeken tot meedraaien van fietsverkeer met de rotonde. De Fietsersbond is van mening dat fietsers op deze plek veilig en comfortabel moeten kunnen oversteken en wil graag de fietsers in de voorrang houden op beide rotondes!

Naamloos