Inwoners van Deventer scheiden hun afval na de invoering van diftar veel beter dan daarvoor. Dat levert hen geld op. De tarieven voor dit jaar kunnen worden verlaagd. Dat blijkt uit de inzamelresultaten over het eerste half jaar en een verwachting voor heel 2013.

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor aan de gemeenteraad om met terugwerkende kracht het tarief voor ondergrondse containers (60 liter zak) met € 0,40 te verlagen. Gemiddeld is een huishouden dan € 24,34 per jaar goedkoper uit dan vorig jaar. Dit is een gemiddelde en kan variëren per huishouden.

De verwachte hoeveelheid restafval voor 2013 daalt van 218 naar 133 kg per persoon per jaar. De doelstelling om in 2014 uit te komen op 150 kg per persoon per jaar, is dus ruimschoots gehaald.

Vaste deel afvalstoffenheffing omlaag

Er is bekeken of de tarieven voor dit jaar juist zijn geweest. Nu blijkt dat de kosten € 390.000 lager zijn dan verwacht, kan het vaste deel van de afvalstoffenheffing met terugwerkende kracht omlaag met € 3,83 naar € 179,53.

Tarief ondergrondse container

Het tarief voor het wegbrengen van een afvalzak naar de ondergrondse container, blijkt iets te hoog berekend. De hoeveelheid restafval die per keer wordt aangeboden, is kleiner dan verwacht. Hierdoor kan het tarief voor 60 liter € 0,40 goedkoper vindt het college

(Bron: Gemeente Deventer)