Deventer-De tarieven voor het aanbieden van restafval gaan licht omhoog. Een storting in een ondergrondse container kost in 2016 € 2,28 (was € 2,11). De tarieven voor het legen van 140 en 240 liter containers worden € 6,33 (was € 5,86) en € 10,85 (was € 10,05). Het vaste tarief voor afval gaat in 2016 met € 1,80 omlaag naar € 177,72 per huishouden.

Dit stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

Goed afval scheiden loont

Wethouder Frits Rorink: “In 2015 hebben inwoners weer beter hun afval gescheiden dan in 2014. Nu metalen en drankpakken ook in de oranje container of in de speciale plastic zak mogen, wordt afval scheiden nog makkelijker. En vanaf januari kunnen mensen ook boeken, elektrische apparaten, spoelgoed en textiel scheiden met de BEST-tas. Daarom verwacht ik dat het gemiddelde huishouden in 2016 weer goedkoper uit is.”

Variabele tarieven omhoog

Doordat inwoners afval steeds beter scheiden, is er minder restafval. Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee. Doordat er minder restafval wordt aangeboden, heeft de gemeente minder inkomsten. Om de kosten voor afvalinzameling te kunnen blijven betalen, ontkomt de gemeente niet aan een lichte kostenverhoging.

Die verhoging geldt voor het variabele tarief, het vaste tarief wordt verlaagd. Zo moedigt de gemeente het scheiden van afval nog meer aan. Deventer wil in 2030, aansluitend op landelijke doelstellingen, geen restafval meer, maar alleen grondstoffen.

Medisch afval

In 2016 wordt de grijze container 1 keer per 4 weken opgehaald. Voor inwoners met medisch afval kan dit lastig zijn. Deze mensen kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Eenmalig kunnen ze een bijdrage ontvangen voor het verstrekken van een extra container. Mocht iemand geen ruimte hebben voor een extra container, dan biedt de gemeente een oplossing op maat.

Kwijtschelding

Het kwijtscheldingsbedrag in 2016 baseert de gemeente op het gemiddelde aantal keren dat Deventenaren de grijze container (140 liter) aan de weg zetten. Dat is 11 keer. In 2016 kan kwijtschelding worden aangevraagd voor het vaste deel (€ 177,72) en het variabele deel (tot een maximum van € 69,63 (11 x € 6,33) van de afvalstoffenheffing.

Tarieven 2016

  • Vast tarief: € 177,72
  • 50 liter zak ondergrondse container: € 2,28
  • Per aanbieding 140 liter container: € 6,33
  • Per aanbieding 240 liter container: € 10,85