Deventer- De Trombosedienst van het Deventer Ziekenhuis was in 2014 op diverse onderdelen wederom de beste van Nederland. Dat blijkt uit het overzicht dat de Federatie van Nederlandse Trombosediensten jaarlijks publiceert.

De Trombosedienst controleert de behandeling van patiënten met bloedstollingstremmende middelen. Patiënten krijgen deze medicatie voorgeschreven als er een verhoogd risico is op stolselvorming in de bloedvaten of in het hart. De hoeveelheid voorgeschreven tabletten wordt bepaald aan de hand van bloedonderzoek.

Alert
De kans op stolling van het bloed, en de werking van medicatie kunnen overigens negatief worden beïnvloed als de patiënt ziek is, veel andere medicatie gebruikt, of niet therapietrouw is, weet hoofd Klinisch Chemisch Laboratorium Har Salden. ‘’Het is dan ook aan onze medewerkers te danken dat zij zo alert zijn op eventuele veranderingen in het ziektebeeld en wij zo goed scoren op ons preventiebeleid. Zij zijn de ogen en oren van onze Trombosearts’’, zegt hij.

Best presterend
In Nederland, de Antillen en 2 Spaanse vakantieoorden zijn 55 trombosediensten die jaarlijks hun resultaten doorgeven aan de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Van belang is daarbij met name het percentage patiënten dat zich tussen de streefgrenzen bevindt met hun uitslag. In voorgaande jaren was de Trombosedienst van het Deventer Ziekenhuis steeds de best presterende. In Deventer worden overigens ook de te verwachten stollingswaarden bepaald voor patiënten van de ziekenhuizen in Winterswijk en Doetinchem. Ook voor deze ziekenhuizen is de score hoog.

dz-logo