Deventer- Ieder jaar op 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. In de week rond deze dag organiseren honderden organisaties een evenement rondom taal en geletterdheid. Bij elkaar opgeteld vormen deze evenementen de Week van de Alfabetisering.

Lezen en schrijven is namelijk essentieel voor de toekomst van iedereen. Tijdens de Week van de Alfabetisering vestigen wij (Taal- Digipunt en alliantiepartners) extra aandacht op het belang van geletterdheid.

De bibliotheek organiseert de volgende activiteiten:

Maandag 7 september worden alle taalvrijwilligers van de bibliotheek uitgenodigd voor een hapje en een drankje van 16.00-18.00 uur. Tevens zal er een presentatie worden gegeven over het Taal- Digipunt.

Dinsdag 8 september Woezel & Pip voorleesactie

Een aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen doen mee aan de landelijke BoekStart voorleesactie voor ouders. Het doel hiervan is extra aandacht voor taalstimulering en het voorkomen van laaggeletterdheid. Goede taalstimulering helpt de woordenschat van kinderen vergroten, hun taalvaardigheden verbeteren en het is nog hartstikke leuk ook!

Kinderdagverblijven Sam&pebbles, Sam&pluk, Sam&mika, Kinderopvang ’t Nestje, Kinderopvang RC Kids Deventer, Landstede Kinderopvang Kiekeboe Schalkhaar en Diepenveen, Kinderopvang Bathmen, 3+ groep Sam&mika en peutergroep St. Lebuïnusschool doen hier aan mee. Er wordt aan de kinderen en hun ouders voorgelezen uit Woezel & Pip

Woensdag 9 september staat ook in het teken van kinderen.

In Kindcentrum Rivierenwijk verzorgt Wapperkids de interactieve voorstelling ‘Voorlezen met gebaren’ en de verhalenvertellers van de verhalenbus gaan daar voorlezen aan kinderen en ouders.

Woensdagmiddag is er een spelletjesmiddag in Bibliotheek Keizerslanden; er worden natuurlijk vooral taalspelletjes gespeeld. Kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zijn van harte welkom tussen 14.00-16.00 uur.

Vrijdag 11 september van 9.00-11.00 uur is er een extra Taalcafé. Hiervoor worden professionals uitgenodigd die binnen hun werk te maken hebben met de doelgroep. Het Taalcafé is in 2014 gestart in de bibliotheek en heeft als doel om op informele manier met elkaar het Nederlands te oefenen.

Vrijdagmiddag komt de Stichting Lezen en Schrijven om voor de leden van het midden- en kleinbedrijf een presentatie te geven over laaggeletterdheid. In de presentatie wordt stilgestaan bij de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer. De bijeenkomst is van 16.00-18.00 uur.

Promotiekar

De promotiekar met informatie over het belang van geletterdheid staat op 11 september ’s ochtends op de markt en ’s middags voor de bibliotheek.

Bibliotheek_418_021_vestiging_kort