Deventer- Toezichthouders van de gemeente worden uitgerust met handboeien en krijgen een steekwerend vest. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten om zo de veiligheid van de toezichthouders te vergroten. De ondernemingsraad is het hiermee eens.

Soms doen zich incidenten voor waarbij toezichthouders te maken kunnen krijgen met fysiek geweld. Met name de onvoorspelbaarheid in gedrag van personen en groepen is aanleiding voor zorg.

Nieuwe taken, meer contact

Toezichthouders krijgen er nieuwe taken bij omdat de politie zich steeds meer richt op de aanpak van (zwaardere) criminaliteit. Toezichthouders controleren bijvoorbeeld vergunningsvoorwaarden. En ze treden regelmatig handhavend op in de openbare ruimte bij overlast door bijvoorbeeld overmatig drankgebruik en parkeren. Dat verloopt meestal goed, maar soms ontstaan fysiek bedreigende situaties.

Situatie beter te controleren

Als iemand geweld gebruikt en de situatie uit de hand dreigt te lopen, kan een toezichthouder met behulp van handboeien de situatie gemakkelijker controleren, in afwachting van de politie. Zo beschermen ze de toezichthouder en de verdachte zelf. Ook het steekwerende vest vergroot de veiligheid van de toezichthouder.

Training

Het gebruik van handboeien is aan regels gebonden. Men moet bevoegd zijn, precies weten wanneer men de handboeien mag gebruiken en hoe verantwoording van gebruik achteraf moet gebeuren. Hiervoor krijgen de toezichthouders training.