Deventer- De huidige snelle verspreiding van het zeer besmettelijke en dodelijke Ebola virus in West Afrika is voor VHD alarmcentrale aanleiding geweest om de impact hiervan op reizigers en de hulpverlening te analyseren. Deze analyse is uitgevoerd samen met haar internationale partner Europ Assistance die ter plaatse actief is met een medische kliniek in Guinee en aanbevelingen van internationale volksgezondheidsorganisaties zoals de WHO (World Health Organization) en CDC (Center for Disease Control). Het doel is om praktische richtlijnen te kunnen geven en waar mogelijk aanpassingen door te voeren in de feitelijke hulpverlening.

Reizen naar Guinee, Sierra Leone en Liberia die niet strikt noodzakelijk zijn wordt afgeraden. Is een bezoek aan het gebied onvermijdelijk, dan zijn de volgende voorzorgsmaatregelen noodzakelijk om mogelijke besmetting tegen te gaan:

  • Vermijd lichamelijk contact (inclusief handen schudden en overledenen)
  • Frequent wassen van de handen met zeep of alcoholoplossingen
  • Koop of eet geen wildvlees (bush meat)
  • Vermijd iedereen die ziekte verschijnselen heeft waarvan niet officieel de diagnose is gesteld dat er geen sprake is van Ebola besmetting
  • In geval contact met patiënten beroepsmatig noodzakelijk is dient alle contact met het lichaam of lichaamssappen te worden vermeden. Dit geldt ook bij overleden patiënten. Draag bijvoorbeeld speciale lange handschoenen, maskers, jassen en veiligheidsbril.

De eerste symptomen van Ebola zijn griepachtige verschijnselen zoals koorts, rillingen, hoofdpijn, gewrichtspijn, keelpijn en algemene malaise. Deze symptomen zijn makkelijk te verwarren met een normale griep of malaria. In een later stadium is er sprake van braken, diarree, sterk gewichtsverlies, huiduitslag die lijkt op mazelen en bloedende slijmvliezen bijvoorbeeld rond de ogen. Momenteel is er nog geen algemene succesvolle geneeswijze van Ebola bekend en beschikbaar.

Voor de genoemde landen geldt een hoge alertheid en kan er sprake zijn van een meer beperkte hulpverlening als de patiënt mogelijk in aanraking is geweest met het Ebola virus en/of ziekte symptomen vertoont. Reizigers (zakelijk en privé) in de genoemde gebieden moeten zich bewust zijn van het feit dat wanneer zij ziek worden, de mogelijkheid bestaat dat zij niet naar huis kunnen worden geëvacueerd. De Afrikaanse landen proberen de verspreiding van de ziekte te beperken door geïnfecteerde mensen die het virus bij zich dragen zo min mogelijk te verplaatsen. Daarbij staan vele overheden niet toe, dat er patiënten het land binnen komen met het Ebola virus. Door extra strenge maatregelen is de medische kliniek in Guinee momenteel nog gewoon beschikbaar voor patiënten.

De ontwikkelingen in Lagos (Nigeria), waar recent enkele patiënten zijn overleden aan Ebola wordt met hoge attentie gevolgd. Alle hulpverleningsdiensten voor wat betreft repatriëring en evacuatie in de betreffende Afrikaanse landen, waaronder air ambulances, blijven beschikbaar in alle gevallen waar het niet om een (mogelijke) Ebola besmetting gaat. In het geval er sprake is van een hulpvraag van een mogelijk met Ebola geïnfecteerde Nederlandse patiënt dan zal een arts van de medische dienst van VHD alarmcentrale hierover in contact treden met de geneeskundige autoriteiten in Nederland.