Deventer- De drie verdiepingen van het voormalige kantoorgebouw op Pikeursbaan 11 worden omgevormd naar appartementen. Boven op het bestaande gebouw komen nog twee nieuwe woonlagen. In totaal komen er 32 appartementen. Op de begane grond komt kantoorruimte. Gemeente Deventer en ontwikkelaar Veldboom legden de afspraken voor deze bouwplannen op 30 november vast in een overeenkomst. Daarmee kan ook dit deel van het project Verzetslaan-Pikeursbaan van de tekentafel komen.

Verbinding tussen De Kien en binnenstad

Het project Verzetslaan-Pikeursbaan, in de voormalige kantoorgebouwen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, vormt een belangrijk element van stadscampus De Kien. Dit gebied aan de rand van het centrum wordt een mix van wonen, werken, leren en ontmoeten. Verzetslaan-Pikeurbaan vormt de letterlijke verbinding tussen De Kien en het centrum: de klimaatadaptieve binnentuin in het complex, is tegelijkertijd een nieuwe doorgang van stadscampus naar binnenstad.

Zichtbaar en tastbaar

‘Nu we ook de afspraken voor Pikeursbaan 11 hebben vastgelegd, kan het complex verder gaan groeien naar zijn uiteindelijke vorm’, zegt Liesbeth Grijsen, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling. ‘Langzaam maar zeker worden de toekomstige rol en de functie van dit gebied daarmee ook steeds meer zichtbaar en tastbaar voor de inwoners van Deventer.’

Beeld van de Kien als geheel

Het project Verzetslaan-Pikeursbaan geeft straks als eerste een beeld van hoe de Kien als geheel gaat worden: geen grote gesloten bouwblokken meer maar open gevels, groene binnenruimtes, goede verbindingen voor fietsers en voetgangers, betere en slimmere parkeermogelijkheden. De 30 miljoen euro versnellingsgelden die Deventer onlangs van de rijksoverheid kreeg, gaan voor een deel naar dit soort maatregelen in de Kien.

 

Verbouwing begonnen

Met de verbouwing van de andere twee gebouwen van het project, Verzetslaan 30 en Pikeursbaan 9, is Veldboom inmiddels begonnen. Hiervoor was geen bestemmingsplanwijziging nodig, waardoor al eerder gestart kon worden met de uitvoering. Voor de Pikeursbaan 11, waar de meeste woningen gerealiseerd gaan worden, is wel een zwaardere afwijking van het geldende bestemmingsplan nodig. Die wordt nu voorbereid. In juli van dit jaar stelde het College van B&W het Masterplan voor het totale project inclusief de buitenruimte al vast.

Huurappartementen

Ontwikkelaar Veldboom betrekt omwonenden bij de ontwikkeling en de uitvoering van het complex. Het totale project omvat 54 huurappartementen, verdeeld in 37% goedkope huur, 35% middeldure en een kleine 30% vrijesectorhuur. De planning is dat Pikeursbaan 11 in de zomer van 2024 wordt opgeleverd.

Meer informatie: