Deventer- Op zaterdag 27 juni a.s. verzorgt Gerrit Christiaan de Gier een orgelconcert in de serie Zaterdagmiddagconcerten Deventer. Het concert wordt gehouden in de Grote of Lebuinuskerk te Deventer en begint om 15.00 uur. Bezoekers wordt gevraagd het concert met een vrije gift te honoreren.

Albert Schweitzer terug in Deventer?

In 2015 is het 50 jaar geleden dat Albert Schweitzer overleed. Hij concerteerde op 15 april 1928 en op 12 mei de Lebuinuskerk te Deventer. Op zijn programma’s stonden alleen werken van Johann Sebastian Bach en César Franck. Het programma dat Gerrit Christiaan de Gier ten gehore brengt, is samengesteld uit beide concertprogramma’s van Albert Schweitzer.

Het concert draag dan ook terecht de titel: “In ‘t spoor van Schweitzer”.

(1962)

studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij Nico van den Hooven en . Hij behaalde de diploma’s docerend musicus en uitvoerend musicus “met onderscheiding” in 1987. Aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek slaagde hij voor het examen kerkmuziek met vermelding van een grote mate van creativiteit voor improvisatie. Bij en studeerde hij improvisatie. Verder nam hij deel aan internationale interpretatiecursussen aan de Haarlemse Zomeracademie bij Martin Haselböck, Daniel Roth en Gisbert Schneider en aan de Internationale Meisterkurze für Musik te Zürich bij Jean Guillou.

In Parijs ontving hij privé-lessen van Jean-Paul Imbert. In 1982, nog tijdens zijn opleiding, won hij de derde prijs van het Internationale Albert Schweitzer Orgelfestival in Deventer. In 1990 won hij de eerste prijs Orgeldagen Rijnstreek te Nijmegen.

Gier heeft een breed repertoire en verleende aan tal van radio-uitzendingen en speciale projecten zijn medewerking.

albert schweizer 1