Deventer- Gelre ziekenhuizen en Isala bekrachtigden op 20 januari 2016 hun nieuwe samenwerking op het gebied van complexe oncologische chirurgie. De samenwerking vloeit voort uit landelijk beleid dat tot doel heeft om complexe zorg te concentreren in een beperkt aantal ziekenhuizen en is specifiek gericht op patiënten met minder vaak voorkomende vormen van kanker. Op grond van de geldende landelijke (SONCOS) normen voor oncologie hebben de ziekenhuizen nu afspraken gemaakt voor de chirurgische ingrepen bij slokdarm-, maag, alvleesklier-, galweg- en leverkanker. Deze afspraken vormen een eerste stap in de inrichting van een breed regionaal oncologisch netwerk.

Operatie in Gelre ziekenhuizen

Volumenormen

Het chirurgisch verwijderen van tumoren in slokdarm, maag, alvleesklier, galweg en lever is complex. Om de kwaliteit van complexe behandelingen te waarborgen stellen overheid en zorgverzekeraars kwaliteitseisen. Voor complexe chirurgische ingrepen gelden daarnaast strenge volumenormen die mede zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Dit betekent dat niet alle ziekenhuizen alle soorten operaties meer kunnen uitvoeren, maar dat specifieke operaties worden geconcentreerd in een beperkt aantal ziekenhuizen. Chirurgen die regelmatig dit soort tumoren verwijderen, zijn immers meer vertrouwd met de ingreep en beschikken daardoor over meer ervaring en specialistische kennis. Dat komt de patiënt ten goede want er zijn betere behandelresultaten, zoals minder complicaties na een ingreep en een kortere opnameduur. Daarnaast kunnen nieuwe technieken en innovaties beter en veiliger worden ingevoerd in ziekenhuizen met een hoog volume van deze ingrepen.

Voor- en nazorg dicht bij

Gelre en Isala hebben voor de volgende operaties afspraken gemaakt in welke locatie de zeer complexe operaties plaatsvinden voor patiënten die in de regio’s Apeldoorn, Zutphen, Zwolle en Meppel wonen. Dit betekent dat vanaf dit voorjaar:

  • slokdarm- en maagoperaties plaatsvinden in Gelre Oncologisch centrum in Apeldoorn
  • alvleesklier-, galweg- en leveroperaties plaatsvinden in het Isala Oncologisch centrum in Zwolle

Patiënten kunnen in hun eigen ziekenhuis terecht voor onderzoeken, diagnose en de voor- en nabehandelingen van deze tumoren. De zorg wordt tussen de ziekenhuizen afgestemd en vastgelegd in gezamenlijke zorgtrajecten. Ook de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen vinden gezamenlijk tussen de ziekenhuizen plaats via videoconferencing. Zo krijgt elke patiënt de best mogelijke zorg.
Doordat de ziekenhuizen op deze manier hun kennis en expertise bundelen, wordt de kwaliteit van deze hoog-complexe oncologische chirurgie voor inwoners binnen de regio Apeldoorn, Zutphen, Zwolle en Meppel gewaarborgd.

ondertekening samenwerkingsovereenkomst regionaal oncologisch netwerk Gelre - Isala

Andere samenwerkingen

Gelre ziekenhuizen en Isala verkennen ook samen met Deventer ziekenhuis of zij voor andere tumoren verdere samenwerking aangaan. Daarnaast hebben Gelre en Isala momenteel al samenwerkingsverbanden met andere partners. Zo werkt Gelre ziekenhuizen bijvoorbeeld voor oncologische darm- en longchirurgie samen met Deventer ziekenhuis en met Radboudumc Nijmegen voor behandeling van schildklierkanker. En Isala werkt bijvoorbeeld voor hemato-oncologische zorg samen met de VU in Amsterdam en voor behandeling van melanomen met Radboudumc Nijmegen.