Deventer- Zoveel mogelijk Deventenaren aan de slag op de arbeidsmarkt, daar willen de gemeente Deventer en partijen in de stad samen voor zorgen. Iedereen heeft recht op meedoen op de arbeidsmarkt, ook mensen met een geestelijke, lichamelijke of psychische beperking. Het beleidskader Iedereen Actief! 2015 laat zien hoe de gemeente inspeelt op de Participatiewet die per 1 januari 2015 in werking treedt.

De raad moet zich nog uitspreken over het beleidskader.

De Participatiewet brengt veranderingen met zich mee die ook Deventer raken.  Zo stopt de mogelijkheid mensen op te nemen in de sociale werkvoorziening bij Sallcon. Om tijdelijke arbeidskrachten bij Sallcon niet uit de boot te laten vallen, besloot het college van B&W dit voorjaar dat Sallcon 190 tijdelijke contracten mocht verlengen voor onbepaalde tijd.

Wajong

De wet Wajong is voortaan alleen voor mensen die lange tijd volledig arbeidsongeschikt zijn. De gemeente kan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die wel kunnen deelnemen aan de samenleving , straks plaatsen in de voorziening  ‘nieuw beschut’, eventueel met loonkostensubsidie.  Dit zijn twee instrumenten die het Rijk ontwikkeld heeft binnen de Participatiewet.

Kans

De gemeente gelooft in de mogelijkheden en talenten van Deventer inwoners, zeker als het gaat om meedoen op de arbeidsmarkt. Het doel is zo veel mogelijk mensen een plek op de arbeidsmarkt te geven. Voor  mensen die regulier werk nog niet aankunnen, wordt gekeken naar andere manieren om actief te zijn. Zo hebben zij de kans om zichzelf te ontwikkelen.

Steuntje in de rug

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “In Deventer vinden we het belangrijk dat de uitvoering van de Participatiewet aansluit bij de wensen van werkgevers. Zij zien in de praktijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gewaardeerde collega’s worden. Wij kunnen beide partijen soms net even het steuntje in de rug bieden dat ze nodig hebben om dit te bereiken.”

Deventer Werktalent

Deventer begeleidt iedereen die niet zelf aan het werk komt. De praktische begeleiding komt in handen van Deventer Werktalent, het aanspreekpunt voor alle uitkeringsgerechtigden. Ook het jongerenloket wordt ondergebracht bij Deventer Werktalent. Op deze manier ontstaat er een goede verbinding naar arbeidsmarkt of school.

Sleutelrol

Kolkman: “Ons credo is: een vraag om een inkomen is een vraag naar werk. Werk staat altijd voorop. De gemeente heeft nu verschillende instrumenten om mensen tot werk te stimuleren. Dat blijft onder de Participatiewet ook het geval. Een belangrijk verschil is dat vanaf 2015 de beschikbare budgetten fors teruglopen. Het wordt dus nog belangrijker om het geld zo effectief mogelijk in te zetten en te zoeken naar slimme oplossingen.” Om dit te bereiken, kijkt de gemeente naar verbindingen. Bijvoorbeeld met de werkgevers in de Stedendriehoek. De gemeente verbindt de opgave ook met de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg.

Participatiewet

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus één regeling voor iedereen die kan werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet wil voorkomen dat mensen onnodig in dit vangnet komen.