Twello- De heren G.A. Pol en R.A. Wulfsen, beiden uit Twello, ontvingen zaterdag 16 januari uit handen van burgemeester Jos Penninx de versierselen behorende bij hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vrijwillige brandweer, korps Twello.

De heer Gerard Pol is ruim 30 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer. Hij heeft naast zijn functie als manschap ook de functie als brandweerchauffeur en specialist waarschuwings- en verkenningsdienst bekleed. Ook was hij lid van het team luchtverkenners om zo bij mooi weer vanuit de lucht de Veluwe te bewaken. Gerard was tijdens oefenavonden en uitrukken altijd aanwezig. Hij had bij het korps Twello altijd een van de hoogste opkomst- en uitrukpercentages.

De heer Rudi Wulfsen heeft ruim 20 jaar bij het korps Twello gezeten. Al snel was hij naast manschap, chauffeur. Het liefste was hij chauffeur bij een uitruk. Rudi heeft het grootste gedeelte van de tijd deel uitgemaakt van de materiaalploeg en geholpen met de aanschaf van diverse voertuigen. Rudi heeft veel betekend voor de afdeling vakbekwaamheid. Dagen lang reed hij met zijn truck rond om wrakken naar diverse brandweerposten te brengen. Hij nam ook deel aan de jaarlijkse Truckersdag voor cliënten van Zozijn in Wilp. Rudi is sinds 2006 werkzaam als beheerder sportzalen bij de Stichting Koepel Sport, Welzijn en Cultuur. Hij verricht daarbij extra werkzaamheden ten behoeve van de professionele voetbalclubs F.C. Twente en Go Ahead Eagles, waarbij hij altijd een stapje extra doet voor de gasten van het complex. Tevens was hij mede-organisator van de jaarlijkse techniekdag voor basisschoolleerlingen in de gemeente Voorst.

De decorandi kunnen worden gekwalificeerd als ´personen die zich geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd´.