Nederland – Het percentage Nederlanders dat het slachtoffer was van criminaliteit daalde in 2015 opnieuw. Het percentage dat zich wel eens onveilig voelt, bleef vrijwel gelijk op 36 procent. En burgers zijn opnieuw iets tevredener over het laatste contact met de politie en haar functioneren in het algemeen. Dit blijkt uit de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2015 die door het Centraal Bureau voor de Statistiek is gehouden in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voor de achtste Veiligheidsmonitor op rij zijn de onderzoeksgegevens van ruim 63.000 geïnterviewde mensen gebruikt. Deze respondenten wonen verspreid over de tien regionale politie-eenheden. In de Veiligheidsmonitor krijgen mensen vragen over leefbaarheid en in hun buurt ervaren overlast. Daarbij gaat het om zaken als onveiligheidsgevoelens, feitelijk slachtofferschap, de aangiftebereidheid, het laatste contact met de politie en hun algemene mening over het functioneren van de politie.

Slachtofferschap

In 2015 was 18 procent van de bevolking slachtoffer van criminaliteit, een procent minder dan in 2014. De daling was vooral zichtbaar bij vermogensdelicten (van 13,0 naar 12,2 procent) en vandalisme (van 6,8 naar 6,2 procent). Het slachtofferschap van online koop- en verkoopfraude nam toe, terwijl andere cyberdelicten als pharming en phishing afnamen.

Onveiligheidsgevoel

Het percentage burgers dat zich wel eens onveilig voelde, nam tussen 2012 en 2015 af van 36,6 naar 35,6 procent. Het gevoel van onveiligheid in huis en in eigen buurt bleef gelijk. Het percentage burgers dat zich vaak onveilig voelt, daalde van 1,8 naar 1,7 procent. De aangiftebereidheid is al jaren behoorlijk stabiel. Het percentage dat criminaliteit meldt daalde tussen 2012 van 38,4 procent naar 36,3 procent in 2015. Het percentage dat aangifte doet, daalde in diezelfde periode van 28,7 naar 26,8 procent.

Altijd aangifte doen

Deze betrekkelijk lichte daling heeft weinig effect op de criminaliteitscijfers. De politie blijft benadrukken dat het doen van aangifte altijd belangrijk is. Dat verschaft de politie een completer beeld van de aard en omvang van criminaliteit, waardoor de politie en andere instanties zoals de gemeente in staat om gerichter (preventieve) maatregelen te nemen die de veiligheid vergroten.

Positiever over de politie

Een toenemend aantal mensen is tevreden over het laatste contact met de politie. Of dit nu bij het afhandelen van een melding is of bij het opnemen van een aangifte. Van alle respondenten is 60,3 procent (zeer) tevreden over dit contact, tegen 58,6 procent in 2012. Over het functioneren van de politie in het algemeen is 30,2 procent positief, tegenover 28,9 in 2012.

Burger in Nijmegen doet aangifte op het politiebureau