Olst- Op 22 september 2014 heeft Dinie Mekkering-Albers van Slijterij Wijnhandel De Dom uit Olst een convenant ondertekend in het kader van “Een pilsie op z’n tied, maar onder de 18 niet”. Daarmee geeft deze slijterij aan serieus mee te willen werken aan het tegengaan van alcoholgebruik bij jongeren onder de 18 jaar.

Per 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Als voorbereiding hierop heeft de gemeenteraad op 16 december 2013 de notitie “Preventie- en Handhavingsplan, Integrale aanpak Drank- en Horecawet” vastgesteld.

In de notitie ligt de nadruk op preventie. De raad ziet het voorkómen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol kopen en nuttigen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om die reden heeft de gemeente samen met de slijterij en eerder al met supermarkten, horeca, jongerenorganisaties, (sport)verenigingen en evenementenorganisaties hierover afspraken gemaakt.