Deventer- Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen krijgen dit jaar 200 euro van de gemeente als tegemoetkoming in hun zorgkosten over 2014. Hiermee compenseert de gemeente deels 2 regelingen die vorig jaar landelijk werden afgeschaft. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad. Die neemt hierover waarschijnlijk op 18 februari een besluit. De gemeente gaat in gesprek met Salland Zorgverzekeringen om te zoeken naar een passende zorgverzekering.

Na het besluit van de raad, informeren wij u over hoe u in aanmerking kunt komen voor deze vergoeding.

Het Rijk schrapte vorig jaar de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten en de Compensatieregeling Eigen Risico. Het Rijk hevelde een deel van het budget over naar gemeenten. Hiermee betaalt de gemeente nu de 200 euro aan mensen die minder verdienen dan 110 procent van het minimuminkomen.

Bijzondere bijstand

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Chronisch zieken en gehandicapten geven veel geld uit aan zorg en medicijnen, zonder dat ze daar iets aan kunnen veranderen. Bovendien maken zij indirecte kosten, zoals kosten voor de was, reiskosten of betaald parkeren bij het ziekenhuis. Met de tegemoetkoming helpen we de mensen met een laag inkomen.“

Kansen

De bijdrage is eenmalig en geldt alleen voor de zorgkosten in 2014. De gemeente gaat dit jaar in gesprek met Salland Zorgverzekeringen om te onderzoeken of er een uitgebreide collectieve zorgverzekering kan komen voor chronisch zieken en gehandicapten. Voor mensen met een laag inkomen bestaat nu al de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de collectieve ziektekostenverzekering van Salland.