Deventer- De vakbonden hebben een landelijke staking in ziekenhuizen aangekondigd op woensdag 20 november 2019. Het is nog niet duidelijk of medewerkers van het Deventer Ziekenhuis deel zullen nemen aan deze actie en in welke vorm. Zodra het ziekenhuis hier meer duidelijkheid over hebben, zullen zij patiënten en bezoekers natuurlijk informeren.

Landelijke staking

Bij een landelijke staking, zal de acute zorg gewoon doorgaan. Mocht geplande zorg in ons ziekenhuis als gevolg van de acties niet doorgaan, dan zullen patiënten daar persoonlijk van op de hoogte worden gebracht. Ook zal dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak worden gepland.

Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis vindt het belangrijk dat werkgevers en werknemers goede afspraken maken over arbeidsvoorwaarden. Onze medewerkers staan dag en nacht voor onze patiënten klaar. Bij deze inzet en waardering hoort erkenning en waardering, onder meer in de vorm van een goede cao. Daar is helaas nog geen overeenstemming over bereikt.