Deventer – Een verbeterde fietsverbinding langs het Pothoofd, meer parkeergelegenheid en het opknappen van de openbare ruimte in het Sluiskwartier. Daar gaat de gemeente in 2015 mee aan de slag. De maatregelen moeten de verbinding tussen het Sluiskwartier en de binnenstad en de IJssel verbeteren. De provincie Overijssel stelt hiervoor een bedrag van € 1,24 miljoen beschikbaar.

Sluiswijk Deventer

Het college van B&W heeft hiertoe het uitvoeringskader ‘Ondertussen in het Sluiskwartier’ vastgesteld. Dit bestaat uit maatregelen die een eerste stap zijn om het Sluiskwartier verder te ontwikkelen. De gemeenteraad neemt hierover half december een besluit.

Ontwikkelingsbeeld

In 2012 heeft de raad een ontwikkelingsbeeld voor het Sluiskwartier vastgesteld. Dat beeld is opgesteld door architect Jo Coenen, samen met een groot aantal partijen uit de stad. Het beeld is een toekomstvisie op het Sluiskwartier, waarin ruimte is voor de aanleg van een buitengracht, het terugbrengen van een stadshaven, ondergrondse parkeergarages en grootschalige sloop en nieuwbouw.

Snel aan de slag

Wethouder Frits Rorink: ‘Er is de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in dit gebied en het is mooi dat we nu een paar dringende zaken en langgekoesterde wensen, zoals de fietsverbinding, kunnen oppakken. Zo werken we langzaamaan toe naar het toekomstbeeld van Coenen.’

Meer informatie over het Sluiskwartier vindt u op www.deventer.nl/sluiskwartier.