Deventer – De riolen krijgen meer regenwater te verwerken als gevolg van klimaatverandering. De gemeente neemt maatregelen om dat water te kunnen opvangen. Dat is een belangrijk onderdeel van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020.

riooleringsplanHet rioleringsplan en het daaraan gekoppelde investeringsprogramma liggen nu voor aan de raad. Hevige regenval komt steeds vaker voor. Dat zorgt voor wateroverlast, onder meer bij de spoorviaducten (Veenweg, Brinkgreverweg en Stationsstraat), die regelmatig onder water staan. Om dit tegen te gaan, legt de gemeente zogenoemde infiltratieriolen aan, die afvoeren op het oppervlaktewater.

 

Ook wordt gekeken of hemelwater kan worden losgekoppeld van de riolering, om belasting te verminderen. Zeker bij nieuwbouwprojecten en groot onderhoud is dit een betaalbare optie.

Regionale samenwerking

De gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle en het waterschap Groot Salland trekken op het gebied van riolering samen op binnen RIVUS. Zo wordt de stijging van de kosten met minimaal 10% verminderd.

Lichte daling rioolheffing

De rioolheffing bedraagt in 2014 € 179,40, in 2015 daalt deze licht naar € 175,92. De kwaliteit van de riolering is goed op orde. Naar verwachting blijven de vervangingsinvesteringen in de komende jaren beperkt.