Deventer- Welke kansen zijn er nog voor de haven? En hoe spelen de gemeente Deventer en het bedrijfsleven daarop in? Transport over water kan immers een bijdrage leveren aan het duurzamer maken van de economie van Deventer (Deventer Duurzaam 2030).

 Opening 19 november om 20.00 uur:

Vanaf donderdag 19 november is de tentoonstelling ‘Vaart in de Haven’ te zien bij Fooddock in de Zwarte Silo, Havenkwartier Deventer. De tentoonstelling wordt op 19 november om 20.00 uur geopend met een debat. Vier pitchers van het Havenkwartier worden uitgedaagd hun visie op de kansen en de toekomst van de haven te presenteren met een prikkelende stelling.
Pitchers:
Irene van Dongen, senior consultant goederenvervoer Buck Consultants International
René Huls, projectmanager Gemeente Deventer
Tseard Ettema, Fooddock Deventer
N.N., havengerelateerd bedrijf

Zien we toekomst voor de watergebonden activiteiten in Deventer? Of biedt de haven vooraleen ruimtelijke kwaliteit die nieuwe activiteiten trekt? En zijn beide richtingen mogelijk verenigbaar?

In de expositie wordt aan de hand van prachtige historische beelden het verhaal verteld over de geschiedenis van de haven. Het  havengebied van Deventer is na de aanleg in de twintiger jaren van de vorige eeuw maar langzaam tot ontwikkeling gekomen. Na de aanleg van  de Prins Bernhardsluis in 1951 kwam er even vaart in de haven. Inmiddels is het aantal bedrijven dat gebruik maakt van het water weer flink gedaald en wordt de haven van Deventer steeds meer een gewoon industriegebied.

 Het oudste gedeelte van de haven, het zgn. Havenkwartier werd zelfs grotendeels verlaten door de industrie. Dit gedeelte ondergaat een transformatie die vrijwel is voltooid. Het gebied tussen de eerste en de tweede havenarm komt mogelijk ook deels voor herbestemming in aanmerking.

De expositie is te zien bij Fooddock, Zwarte Silo, Havenkwartier. Openingstijden: woensdag t/m zondag 12.00 – 20.00 uur , vrijdag en zaterdag tot 22.00 uur. Toegang is gratis.

2015-10-27 foto vaart in de haven