Deventer – Met een nieuwe marktverordening en inrichtingsplannen voor de markten op de Brink en Beestenmarkt, in Keizerslanden, Flora en Schoolstraat en voor de Goede Vrijdagmarkt en Kerstmarkt kiest het college voor verdere kwaliteitsverbetering en minder regels.

 

 

Deventer markt

De Marktverordening gemeente Deventer 2014 wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad.

De gemeente werkt al enkele jaren samen met de marktondernemers aan een kwaliteitsimpuls voor de warenmarkten. Naast herinrichting van de centrummarkten op de Brink is flink ingezet op promotie: Deventer 7 eeuwen marktstad (2012) en Beste markt van Nederland (2014). Met de nieuwe marktverordening wordt ingezet op een verdere kwaliteitsverbetering.

Kwaliteitsverbetering

De nieuwe verordening omschrijft de kaders voor het (her)organiseren van de markten zodat deze aantrekkelijk blijven voor consumenten en marktondernemers en er een divers aanbod blijft van goede kwaliteit. De verordening regelt dit op een duidelijke en overzichtelijke manier, zonder overbodige regels en administratieve lasten.

De marktverordening en inrichtingsplannen zorgen voor een kwaliteitsimpuls door eenvoudigere spelregels en een nieuwe toelatingsprocedure voor nieuwe marktondernemers. Dat betekent:

  • afschaffing van de wachtlijst;
  • toepassing van het selectiestelsel;
  • ruimere mogelijkheden voor overdracht van de standplaatsvergunning.

Minder regels

Basis voor de nieuwe verordening zijn handhaving van veiligheid, continuïteit en kwaliteit van de markten. Veel voor marktondernemers beperkende bepalingen zijn geschrapt. De marktondernemer hoeft niet meer persoonlijk aanwezig te zijn en krijgt meer ruimte om zijn handel te drijven. Ook uitbreiding van de maximale standplaats van nu nog 16 strekkende meter is mogelijk.

Op advies van de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH) is besloten de wachtlijst af te schaffen. Toewijzing van een standplaats aan de marktondernemer met het meeste geduld is vaak niet bevorderlijk voor de kwaliteit en innovatie van de markt. Het selectiestelsel regelt de standplaatstoewijzing op basis van vooraf geformuleerde objectieve criteria, waarbij kwaliteit, innovatie en uitstraling bepalend zijn.

Het bestuur van de CVAH in Deventer en de commissie Handel Ambachten en Diensten staan achter de uitgangspunten van de nieuwe marktverordening.