Deventer- Volgens het recente promotieonderzoek van Janna Coomans moeten we ons beeld van de stinkende middeleeuwse stad behoorlijk bijstellen. Al in de middeleeuwen stelde Deventer in zogenaamde “drekboeken” regels op voor het beheersen van de afvalstromen. Bart Vermeulen, archeoloog bij de gemeente Deventer, laat zien dat Deventer toen al een circulaire stad was.

Op donderdag, 24 januari, om 20.00 uur in Architectuurcentrum Rondeel, zullen Janna Coomans en Bart Vermeulen ons beeld van de middeleeuwse stad nuanceren: Deventer was lang niet zo vies als andere steden!

Afvalmanagement in middeleeuws Deventer
Janna Coomans is onderzoeker middeleeuwse geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Zij is in 2018 cum laude gepromoveerd op het proefschrift ‘In Pursuit of a Healty City’, waarbij hygiëne en gezondheid in de middeleeuwse Nederlanden centraal staan. Deventer is een van de drie steden uit het onderzoek. Voor haar promotie dook Coomans in de historische archieven van Leiden, Deventer, en Gent.
Zij neemt ons tijdens haar lezing mee naar de bredere geschiedenis afval en stadsreiniging, gebaseerd op  kennis voortkomend uit historische Deventer bronnen. Hierbij wordt zowel duidelijk dat er vanuit de stedelijke overheid schoonmakers en opzichters actief waren, maar dat ook bewoners zelf veel ondernamen uit zorg voor een schone en veilige omgeving. 

Lokale circulaire afvalstromen vanaf de 10e eeuwe
Bart Vermeulen is gemeentelijk archeoloog van Deventer en vergelijkt het historisch onderzoek van Janna Coomans met de resultaten van archeologisch onderzoek in de gemeente Deventer. Hierbij wordt ingegaan op de rol van de honderden opgegraven beerputten maar ook op andere locaties waar afval werd gedeponeerd zoals ophogingslagen, grachtvullingen, stedelijke akkers en de IJssel.

Entree is gratis. Kijk voor meer informatie op www.rondeeldeventer.nl

Programma 24 januari 2019

19.30 uur Inloop met koffie/thee

20.00 uur Welkom

20.10 uur Afvalmanagement in de middeleeuwse stad, Janna Coomans
Lokale circulaire afvalstromen vanaf de 10de eeuw, Bart Vermeulen

21.40 uur Borrel

Foto: Archeologie Deventer