Raalte- De noodzaak voor crisisopvang van vluchtelingen blijft zeer aanwezig in Nederland. Wekelijks zijn nieuwe locaties nodig om vluchtelingen voor een korte periode op te vangen. Zoals eerder aangegeven, inventariseert ook de gemeente Raalte de mogelijkheden en locaties voor een dergelijke noodopvang in onze gemeente.

Een mogelijke locatie is Sporthal Tijenraan. Deze locatie is ook al aangewezen als opvanglocatie bij rampen en beschikt over de benodigde faciliteiten. Ter voorbereiding op een eventuele noodopvang in deze sporthal, heeft de gemeente vanavond samen met het Sportbedrijf gesproken met de sportverenigingen over de eventuele consequenties als wordt overgegaan tot noodopvang. Het is belangrijk om betrokken verenigingen nauw te betrekken bij deze voorbereiding.

Op dit moment is noodopvang in Raalte niet aan de orde, maar de gemeente wil goed zijn voorbereid als dit wel het geval wordt. Als noodopvang aan de orde is dan gaat de gemeente uiteraard in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen.