Bussloo- Op 14 oktober hebben de gemeente Voorst en de politie een inventariserende controle gehouden op het MOB-complex bij Bussloo (Bloemenksweg 35, Voorst).

Een reden waarom zij een gezamenlijke controle hielden was dat er van meerdere zijden signalen kwamen over mogelijk strijdige activiteiten op het terrein. Uit de voorlopige resultaten van de interventie-actie blijkt dat daar inderdaad sprake van is. De gemeente zegt graag in gesprek te willen gaan met de eigenaar van het terrein om tot een (concrete) visie op het gebied te komen. Die visie moet vervolgens ook worden uitgevoerd. Wat er intussen met de huidige activiteiten moet gebeuren zal duidelijk worden als de gemeente na analyse van de resultaten een compleet beeld heeft gekregen van de situatie.

De tweede reden waarom de gemeente en de politie inventariseerden, is omdat de politie regelmatig klachten ontvangt en zijzelf ook activiteiten heeft aangepakt, waaronder het oprollen van een XTC-laboratorium.