Regio- De provincie stelt met ingang van 2017 minder geld beschikbaar als het gaat over het brede doelgroepenvervoer.

 

Onder het brede doelgroepenvervoer vallen de verschillende vormen van openbaar vervoer zoals buslijnen die soms naast het traject van de trein lopen, maar ook specifieke vormen zoals het leerlingenvervoer en het Wmo vervoer. Bij het Wmo vervoer gaat het om een vorm van cofinanciering tussen gemeenten en provincie. Als de provincie minder geld beschikbaar stelt zal het financieren van de bestaande manieren van vervoer vanuit de gemeenten in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Er moet dus worden gekeken naar alternatieven.

Het is de bedoeling provincie en gemeente samen met inwoners, instellingen en verenigingen van plaatselijk belang kijken naar wat voor mogelijkheden er zijn.

Een groot deel van 2015 staat in het teken staan van verkenning van mogelijkheden en de uitwerking daarvan. Ook zal in 2015 duidelijkheid moeten komen over de eventuele aanbestedingen van het vervoer.