Regio- De zeven Stedendriehoek gemeenten aangevuld met Hattem en Heerde willen samen een regionaal vervoerssysteem opzetten. Dit vervoerssysteem zal onderdelen van het openbaar vervoer en het collectieve vervoer, zoals de Regiotaxi en het leerlingenvervoer gaan combineren. Hierbij geven de gemeenten de garantie dat ‘iedereen zo zelfstandig mogelijk tegen een redelijk tarief gebruik kan maken van een vorm van (openbaar) vervoer’.

Gemeentelijke samenwerking op het gebied van vervoer biedt kansen. De vervoersstromen overschrijden de gemeentegrenzen en kunnen het beste gezamenlijk opgepakt worden. De samenwerkende gemeenten breiden hun bestaande vervoerstaken verder uit omdat de Gelderse gemeenten vanaf 2017 verantwoordelijk zullen worden voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi). De Regiotaxi, zoals deze nu nog rijdt, zal dan komen te vervallen en plaats maken voor het nieuwe systeem. Het nieuwe regionale vervoerssysteem, dat de gemeenten willen opzetten, maakt het mogelijk efficiënter te plannen en in te spelen op bezuinigingen die het Rijk oplegt. De provincie Overijssel zal ook bezuinigen op de Regiotaxi maar zal deze taak niet overdragen. Deventer zal wel haar vervoerstaken op het gebied van Wmo-, leerlingen- en jeugdwetvervoer in het regionale systeem onderbrengen.

Het nieuwe systeem
Het nieuwe regionale vervoerssysteem combineert het kleinschalig reguliere openbaar vervoer (OV) met het leerlingenvervoer, vervoer van mensen naar dagbesteding (vanuit de Wmo en Jeugdwet) en sociaal-recreatief vervoer ook wel bekend als de Regiotaxi.

Regiecentrale
De regio wil de vervoersstromen efficiënter organiseren door een regionale regiecentrale de opdracht te geven om ritten te plannen en voertuigen zo slim mogelijke routes te laten rijden door de regio. Bijvoorbeeld eerst leerlingen vervoeren naar Zwolle, daarna mensen die dagbesteding nodig hebben vervoeren van Epe naar Apeldoorn. Nu kopen gemeenten nog vaak het vervoer per gemeente en per regeling in . Of de vervoerder slimme routes kan rijden is dan afhankelijk van de contracten die hij in een gebied heeft. Een regiecentrale maakt het mogelijk om niet één maar meerdere vervoerders te contracteren. Op deze manier heeft ook het MKB kansen en is de regio niet afhankelijk van één grote vervoerder.

<< eerste < vorige 1 2 volgende > laatste >>