Olst-Wijhe- In 2014 is het aantal misdrijven in de gemeente gedaald. Dat blijkt uit de voorlopige cijferss van de politie. Er werden minder inbraken en vernielingen gepleegd. Het aantal geweldsdelicten en autodiefstallen namen toe. In 2015 blijft het terugdringen van woninginbraken en geweldsdelicten prioriteit vanwege de grote impact op slachtoffers.

Olst-Wijhe is al jaren een veilige gemeente, ook in 2014. Het totale aantal misdrijven daalde verder met bijna 10% naar 399. Ondanks deze daling heeft de politie meer aanhoudingen verricht.

Samen met burgers en ondernemers

Gemeente en politie werken samen met burgers en ondernemers aan veiligheid. Preventie en voorlichting blijken effectief. Burgers nemen steeds meer initiatief om wijken en buurten veilig en leefbaar te houden. Winkeliers in Olst en Wijhe spannen zich in om veilig te kunnen werken en winkelen. Daarnaast krijgt het verhogen van de alertheid en meldingsbereidheid van burgers meer aandacht. De politie hecht hierbij veel waarde aan een goede terugkoppeling naar de burger en zet daar sterk op in. Recente veiligheidsonderzoeken geven aan dat het aantal mensen dat de wijkagent kent, verdubbeld is ten opzichte van 2013. Ook stijgt de tevredenheid over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de wijkagent. Wijkagenten leveren dan ook een belangrijke bijdrage in de aanpak van (on)veiligheid. Als gevolg van de landelijke uitbreiding van het aantal wijkagenten, gaan binnenkort twee extra wijkagenten aan de slag in de gemeente Olst-Wijhe.

Opvallend

Vooral de inbraken in auto’s daalden het meest. De inbraken in schuren en kelderboxen, de bedrijfsinbraken en de vernielingen daalden in lichtere mate. Het aantal fietsendiefstallen is in totaliteit gelijk gebleven maar in Olst en Boskamp zien we een stijging. Het aantal autodiefstallen nam toe. Dit geldt niet alleen voor Olst-Wijhe, ook in de omliggende gebieden is sprake van een toename van vooral bestelbussen met dure gereedschappen. Ondanks de recente aanhouding van drie verdachten zijn de diefstallen nog onvoldoende teruggedrongen. De komende tijd blijft dit onder de aandacht. Aan eigenaren adviseren we om dure gereedschappen uit de bus te halen en de bus zo mogelijk op een afgesloten terrein te parkeren.

Woninginbraken stabiel: preventie, alertheid en melden verdachte situaties belangrijk

Het totale aantal woninginbraken is nagenoeg gelijk aan 2013. We zien meer pogingen en minder insluipingen. De woninginbraken daalden in Wijhe en in het buitengebied. In Olst en Boskamp werd iets meer ingebroken. De kans op een woninginbraak in de gemeente Olst-Wijhe blijft klein. Het is een veilige gemeente. Toch blijft het belangrijk dat bewoners woningen goed beveiligen en afsluiten en verdachte situaties melden bij 112. Hierdoor kunnen meer inbrekers op heterdaad worden gepakt.

In 2014 investeerden de gemeente en politie onder andere in preventie en voorlichting. Bijvoorbeeld door het attenderen van bewoners op het belang van goed hang- en sluitwerk en het goed afsluiten van de woning. Ook de inwoners van Olst-Wijhe zijn actief om woninginbraken tegen te gaan. In Boskamp hebben inwoners initiatief genomen om het 1000 ogen project op te starten. Gemeente en politie ondersteunen dit project. Daarnaast voerde de politie tijdens het zogenaamde “Donkere Dagen Offensief (DDO)” extra controles uit. Ook al omdat bekend is dat inbrekers veelal van andere gebieden komen. Deze extra controles leverden een mooi resultaat op. Bekende woningbrekers uit Deventer werden in deze gemeente op heterdaad aangehouden en hiermee werd een reeks inbraken opgelost.

Voor de opsporing van inbrekers zette de politie een speciaal woninginbrakenteam in.                                                         

Overval en Straatroof

Voor deze zware misdrijven krijgt het politieteam ondersteuning van een speciaal overvallenteam. Straatroven deden zich net als in 2013 niet voor in de gemeente Olst-Wijhe. In 2014 werden twee overvallen gepleegd. De politie zet fors in op het oplossen van deze zaken. Eén overval is vrij snel opgelost met de aanhouding van twee verdachten. Naar de verdachten van de andere overval is de politie nog hard op zoek. Recent is in ‘Opsporing verzocht’ voor de tweede keer aandacht besteed aan deze zaak.

Gezamenlijke aanpak geweld

Politie en OM pakken geweldsdelicten met prioriteit op, vanwege de grote impact op slachtoffers en hun omgeving. In 2014 is het aantal aangiften van geweld toegenomen. Deze aangiften zijn toe te schrijven aan een aantal specifieke incidenten. De politie hield meer verdachten aan die betrokken waren bij geweld. In 2015 blijft de aanpak van geweld een belangrijke prioriteit.

In de meeste gevallen gaat het om conflicten binnen gezinnen met veelal meervoudige problemen (huiselijk geweld) en om conflicten in de woonomgeving tussen buren. Ook gaat het om conflicten rondom horecagelegenheden in de weekenden (uitgaansgeweld). Uit de cijfers blijkt dat de kans klein is dat u in Olst-Wijhe slachtoffer wordt van geweld.

Overlast verwarde personen vraagt om samenwerking

De overlast die wordt veroorzaakt door verwarde personen of personen met een psychische stoornis is het afgelopen jaar toegenomen. Het gaat vaak om een klein aantal personen dat overlast veroorzaakt en dit kost de politie veel capaciteit. Aangezien er meestal sprake is van een meervoudige problematiek, waarbij de combinatie van straf en zorg noodzakelijk is, blijft het ook op dit thema van belang om de samenwerking met zorgpartners verder te versterken.

De politiegegevens zijn gebaseerd op voorlopige cijfers. De vastgestelde cijfers verschijnen in maart 2015.