In oktober 2013 heeft de gemeente met 13 maatschappelijke- en 14 onderwijsinstellingen een “Sociaal Pact” afgesloten. Daarin is afgesproken dat zij gaan voldoen aan de normen voor goed sociaal ondernemen zoals die zijn opgesteld door TNO in de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). 10 van deze instellingen voldoen nu aan de normen.

 

Tijdens het “Deventer Marktplein” werden de resultaten toegelicht en reikte wethouder Robin Hartogh Heys de PSO-certificaten uit aan de 10 maatschappelijke instellingen die nu aan de voorwaarden voldoen.

De gecertificeerde partijen zijn:

Sportbedrijf Deventer

Rastergroep

Dimence

Burgerweeshuis

stichting de Ulebelt

Deventer Schouwburg

Kunstencentrum de Leeuwenkuil

Openbare Bibliotheek Deventer

Groenbedrijf

de gemeente

 

Subsidierelatie

Social return en sociaal ondernemen volgens de PSO bevorderen arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente vindt dit erg belangrijk en stelt PSO-certificering dan ook als voorwaarde voor het verkrijgen van gemeentelijke subsidie. Daarmee is Deventer een voorbeeldgemeente in Nederland.

Keurmerk PSO

Om de mate van sociaal ondernemen meetbaar te maken is het keurmerk Prestatieladder Sociaal Ondernemen door TNO ontwikkeld. PSO heeft 4 prestatieniveaus; een aspirant-status en 3 treden. PSO stimuleert socialer ondernemen en creëert een duurzame social return.