Deventer – Per 1 oktober 2015 wordt het puntenstelsel aangepast op basis waarvan huurprijzen worden bepaald (Woningwaarderingsstelsel, WWS). Voor ongeveer 500 van de 14.500 huurders van Woonbedrijf ieder1 zal deze verandering tot een huurverlaging leiden van gemiddeld € 17,00 per maand.

 

De wijziging van het puntensysteem houdt in dat het aantal punten en de huurprijs voor een huurwoning vanaf 1 oktober mede worden bepaald op basis van de WOZ-waarde van een woning.

Deze aanpassing kan voor een huurverlaging zorgen. Voor ongeveer 500 van de 14.500 huurders van Woonbedrijf ieder1 zal deze verandering tot een huurverlaging leiden van gemiddeld € 17,00 per maand. Bij de helft van deze huurders gaat het om een bedrag tussen de € 1,00 en € 10,00.

De huurders die een huurverlaging tegemoet kunnen zien, ontvangen op korte termijn een brief van Woonbedrijf ieder1 met meer informatie.

Niet voor alle huurders zal de huurverlaging ook een daadwerkelijk financieel voordeel betekenen omdat door de huurverlaging ook de huurtoeslag zal worden verlaagd.

Overigens kunnen de aanpassingen in de berekeningssystematiek ook tot hogere maximale huren leiden, maar deze verhogingen worden door Woonbedrijf ieder1 bij bestaande huurcontracten níet doorgevoerd.

ImgLoader.aspx