Olst-Wijhe- Lydia Pieters, sinds de raadsverkiezingen van 2014 raadslid voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe, stopt met het raadswerk.

Mevrouw Pieters is zich er altijd van bewust geweest dat het raadslidmaatschap tijd en directe betrokkenheid vraagt. Dit heeft ze steeds vanuit overtuiging en met plezier gedaan. Het feit dat ze gekozen is door de inwoners van Olst-Wijhe is voor haar zeer betekenisvol en een grote eer.

Door ontwikkelingen binnen de organisatie waar ze werkt is ze genoodzaakt een opleiding te volgen die veel tijd zal vragen. De combinatie van haar gezin, baan en opleiding met het raadswerk leidt voor haar tot de conclusie dat ze haar werk als raadslid niet meer naar behoren kan uitvoeren. Ze wil daarom plaats maken voor iemand die dat wel kan.

Het bestuur van Gemeentebelangen Olst-Wijhe respecteert haar afweging maar betreurt haar vertrek zeer. Ze heeft in het afgelopen jaar met veel enthousiasme het raadswerk opgepakt en is een gewaardeerd lid van de fractie. Ze blijft waarschijnlijk wel actief binnen Gemeentebelangen want ze is beschikbaar voor een functie binnen het bestuur.

Haar opvolger is reeds bekend: Ron de Wit. De heer De Wit staat op de kieslijst van Gemeentebelangen Olst Wijhe. Momenteel maakt hij deel uit van het bestuur van Gemeentebelangen Olst-Wijhe, waar hij vice – voorzitter is.